2. GÜN KONUŞMACI SUNUMLARI

 

Mehmet Bilgehan ÇEBER

Enerji Santrallerinde Verimliliğin ve Emre Amadeliğin Optimizasyonu için Akıllı Çözümler 


Hayrettin BEYHAN

Ulaştırma Faaliyetlerinde Enerji Verimliliği 


Mustafa KAYIRICI

Sürdürülebilir Enerji Tüketimi Davranış Değişikliği Uygulama Örneği ; Game4seen 


Ozan Atasoy

Sanayi ve Teknoloji Sektörlerinde Enerji Verimliliği Piyasa Trendleri, Engeller ve Fırsatlar 


Bora Şekip GÜRAY

Enerji Verimliliği’ne Bütüncül bir Bakış : Enerji Güvenliği, İthalatı, Enerjide Rekabetçilik ve Teknoloji Perspektiflerinden Enerji Verimliliğinin Önemi 


Değer SAYGIN

Enerji Verimliliğini Bir Kaynak Olarak Düşünmek, Enerji Verimliliğinin Maliyet Avantajı 


Oğuzhan ÇAYIREZMEZ

Enerji Yönetiminde Depolama Sisteminin Faydaları 


Onur TURAN 

Teknoloji Entegrasyonu 


Yahya ULUSOY

Ulaşımda Yenilenebilir Yakıt Kullanımı 


Ayşegül TEKEREKOĞLU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kentte Enerji Verimliliği Çalışmaları 


Sadık DERTLİ

İçme Suyu Tesislerinden Elektrik Üretimi ve Karbon Emisyon Azalım 


Şermin ONAYGİL

Yollarda LED Dönüşümü: Verimlilik ve Akıllılık 


Manuel SAPIANO

Şehirlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları 


Melik Hüseyin HAMİDİOĞULLARI

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Faaliyetleri 


Ömer ÜNAL

Üretimde Enerji Verimliliği için Büyük Verinin Sağladığı Fırsatlar: Arçelik Uygulaması 


Tahsin FIRINCI

Sanayide Güneş Duvar Uygulamaları 


Nuno SANTOS

Tarımsal gıda sektöründe yeşil teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak 


Ayşegül SELIŞIK

Tarımsal süreçlerin enerji verimliliği” olarak öngörülmektedir. 


Şahabettin YILMAZER

Vakum Pompalarında Verimlilik Artırılması 


Bülent ÖZBAY

Soğukhava Depolarında Enerji Verimliliği Çalışmaları 


M. Pınar Mengüç

Enerji Verimliliğinde Temel Bariyer: Davranış Değişikliği Etkiler 


Şirin ALKAN

Farkındalık yaratmanın rolü 


Dursun ÇİÇEK

Avrupa ve Türkiye'de Çevreci ve Enerji Odaklı Toplu Taşıma Uygulamaları 


Kenan YALVAÇ

Genetik Kapasitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik streslere dayanıklı Çeşitlerin Sertifikalı Tohumluklarının Kullanımının Verimliliğe Etkisi 


Ertan İÇEN

Enerji Verimliliğini Tarım Ve Gıda Sektörlerine Yenilenebilir Enerji Değer Zinciri İle Entegre Etme ve Enerji Depolama 


Aygen ERKAL

Genel inşaat ve inşaat malzemesi sektörü verileri, EV sektöründe trendler, Enerji yenilemesi, AB-Türkiye karşılaştırması, farklı sektörlerdeki durum, sorunlar ve çözüm önerileri 


Fatih ULUTAŞ

Yük taşımayan kuru duvar sistemlerinin küresel ısınma potansiyalleri 


Özgür ALİOĞLU

Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı İlişkisi, Türkiye ve Avrupa’da Uygulamalar 


Halil İbrahim ZEYTİN

Kamuoyunda tasarruf ve verimlilik bilinci 


Şevki TANDOĞAN

Rüzgar Enerjisi Tesislerinde Açık Şalt Sahası Aydınlatmalarının Optimizasyonu 


Fatih ÖZKADI

Sürdürülebilirlik için Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri 


Erdem ADIGÜZEL

Arçelik’te Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik 


Osman KİPOĞLU

Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları 


Mustafa Serdar TÜTEK

Sanayide Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Model Fabrika 


Levent YAZICI

MEB Enerji Yönetimi Çalışmaları 


Zaruhi GHARAGYOZYAN

Enerji Verimliliği Uygulamalarında Başarılı Uygulamalar 


BERKAN BAYRAM

Ulaşımın Geleceği 


Ahmet SEFEROĞLU 

Organize Sanayi Bölgeleri, endüstriyel tesisler ve enerji kooperatiflerinde; enerji verimliliği projeleri, enerji verimliliğine dayanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri uygulamaları 


Gökmen YILMAZ

Güneş Enerjisi ve Fosil Yakıtlı Sistemlerin Hibrit Enerji Üretiminde Değerlendirilmesi 


Sedat AKAR

Bitkisel ve Hayvansal Atıklar ile Kojenerasyon Uygulamalar 


Ömer Harun ÖRGE

Jeotermal Enerji Kaynakların Yüksel Verimli Kojenerasyon Uygulaması Çerçevesinde Değerlendirilmesi 


Tanzer KANTIK

Bisiklet ve Sivil Toplum 


Aynur ACAR 

Enerji Verimliliğinde Pencere Ve Kapı’nın Önemi 


Cihan KARAMIK

Enerjimizi Nasıl Yönetelim 


Çağdaş KORKMAZ

Binalarda Enerji Performansı Kapsamında Doğru Ürün Kullanımı ve ETICS Yaklaşımı 


Fatih SALTABAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Enerji Verimliliği Vizyonu 


Hacer İLHAN YİĞİT

Biyokütle (Yakma Esaslı) Yakıtlar ile Kojenerasyon Sistemleri 


İrfan ÇELİMLİ 

Tad-Test Ayar Dengelemenin Önemi 


Meriç SAPÇI

Tasarım Sürecinde Enerji Verimliliği Hedefleri ve Erişilen Sonuçlar 


Nusret ALKAN

Doğalgazın Endüstriyel Tesislerde ve Konutlarda Verimli Kullanımı 


Serhat ENYÜCE

Döngüsel Ekonomiye Geçiş: Tedarik Zincirinde Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik 


Taner YÖNET

Binalarda Bilgi Modellemesinin Enerji Verimliliğine Etkisi 


Yusuf KAYA

Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi 


Emrullah ERUSLU 

Binalarda Enerji Verimliliğinde Isı Yalıtımını Önemi