FORUM PROGRAMI

• Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Geleceği

• Yerleşmelerde Enerji Verimliliği, Konforlu ve Ekonomik Yaşam

• Verimli Tarım Bereketli Ürün

• Verimli Sanayi Karlı Üretim

• Verimli Enerji Güçlü Türkiye

• Enerji Verimli Tekil ve Bölgesel Isıtma ve Soğutma Çözümleri

• Verimli Kojenerasyon/Yerinde Üret Yerinde Tüket

• Enerji Yönetimi ve Uygulama Prensipleri

• Verimli ve Akıllı Ulaşım ile Hayatı Yenile

• Hayatı Yenileyecek Düzenlemeler

• Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz