2.GÜN KONUŞMACILAR

1.OTURUM

1) İletim, Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler
İsmail ŞAHİN, SIEMENS Tıklayınız.

2) Türkiye Akıllı Şebekeler Vizyon ve Stratejisi
Serhat CAN, AF TURKEY Tıklayınız.

3) Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Akıllı Şebeke Vizyonu
Alp KAYMAZ, ENERJİSA Elektrik Dağıtım Regülasyon Tıklayınız.

4) Akıllı Şebekelerin Yaygınlaştırılması ve Ar-Ge Çalışmalarında Regülasyonun Yeri
Mehmet Ali KÖLMEK, EPDK Dağıtım ve Perakende Satış Grubu Tıklayınız.

5) PEAKapp Uygulaması
Uğur YÜKSEL, ELDER Genel Sekreteri Tıklayınız.

6) Akıllı Sayaçların Sosyal, Kurumsal, Operasyonel ve Finansal Faydaları
Mehmet Akif AK, KAMSTRUP Tıklayınız.

2.OTURUM

1) Enerji Etütleri ve Potansiyel Verimlilik Çıktıları
Hakkı BUYRUK, MWH Global/Stantec, Teknik Müdür Tıklayınız.

2) Sanayide Enerji Verimliliği Destekleri Uygulama Örnekleri
Arzu GÜRKAN, ENVE Enerji, Genel Müdür Yardımcısı Tıklayınız.

3) Süt Sektöründe Enerji Performans Garantili Proje Uygulama Örneği
Erdal YILMAZ, TAT Gıda Sanayi A.Ş. SEK Süt İşletmesi, Bakım Yöneticisi Tıklayınız.

4) Sanayide Kaynak Verimliliği
Özlem DURMUŞ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tıklayınız.

5) Üretimde Sürdürülebilirlik ve Verimlilik İçin Döngüsel Ekonomi Uygulaması
Konca ÇALKIVİK, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Genel Sekreter Tıklayınız.

3.OTURUM

1) Binalarda Enerji Verimliliği Gelişmeleri
Murat BAYRAM, ÇŞB. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enj.Ver.ve Tes.Dai. Başkanı Tıklayınız.

4.OTURUM

1) Davranışsal Enerji Verimliliğine Doğru
Prof Dr. Pınar MENGÜÇ, CEEE/EÇEM Direktörü, Özyeğin Üniversitesi Tıklayınız.

2) Davranışsal Ekonomi
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra DUMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıklayınız.

3) İnsan Odaklı Tasarım
Mimar Ayşe Hasol ERKTİN, HAS MİMARLIK Tıklayınız.

4) Akıllı Sistemlerin İnsan Davranışı ile Etkileşimi
Prof. Dr. Gülgün KAYAKUTLU, İTÜ Enerji Enstitüsü Tıklayınız.

5) Enerjide Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik
Dr. Serdal ERGÜN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tıklayınız.

5.OTURUM

1) Güneş ve Rüzgar Enerjili Uygulamalar
Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi Tıklayınız.

2) Kentsel ve Endüstriyel Atıklarla Biyogaz Kojenerasyon
Tahsin ARMAĞAN, TÜRKOTED, Yönetim Kurulu Üyesi Tıklayınız.

3) Tarımsal ve Ormansal Atıklarla Kojenerasyon
Sünusi TURFANDA, Siemens, YK Üyesi Tıklayınız.

4) Bitkisel ve Hayvansal Atıklarla Kojenerasyon
Sedat AKAR, Topkapı Endüstri, Genel Müdür Tıklayınız.

5) Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri– Adnan Menderes Üniversitesi Güneş Enerjili Trijenerasyon Uygulaması
Onur GÜNDURU, CEO Tıklayınız.

6.OTURUM

1) Enerji Yönetimi Standardı ISO50001
Gerard DOHERTY, Zero Carbon Principal Consultant, Baş Danışman Tıklayınız.

7.OTURUM

1) Sürdürülebilir Yeşil Bina Cezeri Lisesi
Seda YÖNTEM, Tıklayınız.

2) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Pasif Ev Uygulaması
Seda Müftüoğlu GÜLEÇ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tıklayınız.

3) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Pasif Ev Uygulaması
Tuğba SALMAN, GaziantepBüyükşehir Belediyesi Tıklayınız.

4) Artı Enerji Evi
M. Bülent AYDIN, Arkitera Tıklayınız.

5) Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir İşletmenin Tüketimler Üzerindeki Etkileri
Eser ÇİZER, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Tıklayınız.

6) Binalarda Enerji Verimliliği Eğitimleri Sunumu
Yeşim BEYLA, Enerji Verimliliği Derneği Genel Sekreteri Tıklayınız.

8.OTURUM

1) KOBİ'lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi
Dr. Yücel ÖZKARA, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tıklayiniz.

2) Motor Kullanılan Sistemlerde Enerji Verimliliği
Enes AKGÜN, SCHNEIDER Electric, Danışman Tıklayiniz.

3) AMS+ ile Ürün İzlenebilirliği ve Verimlilik Artışı
Gürhan ÇOBAN, Türk Demirdöküm Fab. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Tıklayiniz.

4) Endüstri 4.0 ve Arçelik Uygulamaları
Vügar Kerimoğlu - Proses Takım Lideri Tıklayiniz.

9.OTURUM

1) Türkiye enerji verimliliği gelişimi (2000-2016)
Erol YALÇIN, YEGM, Koordinatör Tıklayınız.

2) Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
Bahadır Sercan GÜMÜŞ, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, ETKB Uzman YardımcısıTıklayınız.

3) Enerji Verimliliğinde Yeni İş Modelleri
Dr. Değer SAYGIN, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, DirektörTıklayınız.

10.OTURUM

1) Oturum Başkanı: İbrahim YILDIRIM
EMOSAD Başkanı ve Arçelik AŞ, Elektrik Motorları İşletmesi İşletme Yöneticisi Tıklayınız.

2) Kamu Binaları Etüt Raporları
Korkmaz Gül, Hüseyin CAN TOPCAN, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tıklayınız.

3) Enerji Verimliliği Destekleri
Bora OMURTAY, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tıklayınız.

4) VAP Süreç Analiz Sonuçları
Sinem ARSLAN, EUROSİS Tıklayınız.

5) Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği; Buhar Kapanı Yönetimi
Serter BÜKER, VENKAVA Tıklayınız.

6) Enerji Verimliliği ve Havaalanı Sektör Kıyaslaması
Dr. Michael Thomas BROGAN, ENERİT ENERGY, CEO & CoFounder Tıklayınız.

11.OTURUM

1) Enerji Verimliliği İletişim Strateji Planı
Güven BORÇA, Markam Pazarlama Yönetimi ve Marka İletişim Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Tıklayınız.

2) LED’s GO
Fatih ÖZTÜRK, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Tıklayınız.

3) Yeni ENVER Portalı
Kerim KONCAGÜL, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Mühendis Tıklayınız.

4) Enerji Verimli Binalar: yalıtım yetmez termal kütlenin iyileştirilmesi gerekli
Prof. Dr. Mohammed FARİD-Auckland Üniversitesi,Öğretim Üyesi Tıklayınız.

5) Enerji Verimliliği Entegre Talep Tarafı Yönetimi; Türkiye İspanya İkili İşbirliği Başarı Hikayesi
Şahin ÇAĞLAYAN, REENGEN ENERJY, CEO Tıklayınız.

12.OTURUM

1) Toplu Taşımada Yeni Yaklaşım - Bozankaya Elektrikli Otobüs Uygulaması
Dursun ÇİÇEK, Bozankaya A.Ş, Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Yöneticisi Tıklayın.

2) En İyi Örnek Kojenerasyon Uygulamaları- Hayat Kimya
Sabri ÇAKMAK Enerji Üretim Müdürü Tıklayın.

3) En İyi Örnek Kojenerasyon Uygulamaları - Acıbadem Altunizade Hastanesi
Özay KAS-TURKOTED Yönetim Kurulu Üyesi Tıklayın.

4) Türkiye Bina Sektörü Enerji Verimliliği Teknoloji Atlası
Bülent CİNDİL, GIZ Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Kıdemli Proje Koordinatörü Tıklayın.

5) Buzda Enerji (Soğutma) Depolama
Dr. Doğan ERDEMİR - Erciyes Üniversitesi, Öğretim üyesi Tıklayın.

6) Belediyelerde Enerji Verimliliği
Dr. Ali Hakan ARAZ - İller Bankası A.Ş, Müdür Tıklayın.