2. GÜN KONUŞMACILARI

2.GÜN KONUŞMACILARI

Bora Şekip GÜRAY

Bora Şekip GÜRAY

1.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliği’ne Bütüncül bir Bakış : Enerji Güvenliği,
İthalatı, Enerjide Rekabetçilik ve Teknoloji Perspektiflerinden Enerji Verimliliğinin Önemi

Değer SAYGIN

Değer SAYGIN

1.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliğini Bir Kaynak Olarak Düşünmek, Enerji
Verimliliğinin Maliyet Avantajı

Oğuzhan ÇAYIREZMEZ

Oğuzhan ÇAYIREZMEZ

1. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Yönetiminde Depolama Sisteminin Faydaları

Onur TURAN

Onur TURAN 

2. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Teknoloji Entegrasyonu

Yahya ULUSOY

Yahya ULUSOY

2.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Ulaşımda Yenilenebilir Yakıt Kullanımı

Ayşegül TEKEREKOĞLU

Ayşegül TEKEREKOĞLU

3. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kentte Enerji Verimliliği Çalışmaları

Sadık DERTLİ

Sadık DERTLİ

3. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: İçme Suyu Tesislerinden Elektrik Üretimi ve Karbon Emisyon Azalım

Şermin ONAYGİL

Şermin ONAYGİL

3. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Yollarda LED Dönüşümü: Verimlilik ve Akıllılık

Manuel SAPIANO

Manuel SAPIANO

3. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Şehirlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları

Melik Hüseyin HAMİDİOĞULLARI

Melik Hüseyin HAMİDİOĞULLARI

4. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Faaliyetleri

Ömer ÜNAL

Ömer ÜNAL

4.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Üretimde Enerji Verimliliği için Büyük Verinin Sağladığı
Fırsatlar: Arçelik Uygulaması

Tahsin FIRINCI

Tahsin FIRINCI

4. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Sanayide Güneş Duvar Uygulamaları

Nuno SANTOS

Nuno SANTOS

5. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Tarımsal gıda sektöründe yeşil teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak

Ayşegül SELIŞIK

Ayşegül SELIŞIK

5. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Tarımsal süreçlerin enerji verimliliği” olarak öngörülmektedir.

Şahabettin YILMAZER

Şahabettin YILMAZER

9. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Vakum Pompalarında Verimlilik Artırılması 

 Bülent ÖZBAY

Bülent ÖZBAY

5.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Soğukhava Depolarında Enerji Verimliliği Çalışmaları

M. Pınar Mengüç

M. Pınar Mengüç

7. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliğinde Temel Bariyer: Davranış Değişikliği
Etkiler

Şirin ALKAN

Şirin ALKAN

7.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Farkındalık yaratmanın rolü

Dursun ÇİÇEK

Dursun ÇİÇEK

2.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Avrupa ve Türkiye'de Çevreci ve Enerji Odaklı Toplu Taşıma Uygulamaları

Kenan YALVAÇ

Kenan YALVAÇ

5.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Genetik Kapasitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik streslere
dayanıklı Çeşitlerin Sertifikalı Tohumluklarının Kullanımının Verimliliğe Etkisi

Ertan İÇEN

Ertan İÇEN

5.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliğini Tarım Ve Gıda Sektörlerine
Yenilenebilir Enerji Değer Zinciri İle Entegre Etme ve Enerji Depolama

Aygen ERKAL

Aygen ERKAL

6. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Genel inşaat ve inşaat malzemesi sektörü verileri, EV sektöründe trendler, Enerji
yenilemesi, AB-Türkiye karşılaştırması, farklı sektörlerdeki durum, sorunlar ve çözüm önerileri

Fatih ULUTAŞ

Fatih ULUTAŞ

6. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Yük taşımayan kuru duvar sistemlerinin küresel ısınma potansiyalleri

Özgür ALİOĞLU

Özgür ALİOĞLU

6.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı İlişkisi, Türkiye ve
Avrupa’da Uygulamalar

Halil İbrahim ZEYTİN

Halil İbrahim ZEYTİN

7.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Kamuoyunda tasarruf ve verimlilik bilinci

Şevki TANDOĞAN

Şevki TANDOĞAN

9. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Rüzgar Enerjisi Tesislerinde Açık Şalt Sahası
Aydınlatmalarının Optimizasyonu

Fatih ÖZKADI

Fatih ÖZKADI

9. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Sürdürülebilirlik için Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri

Erdem ADIGÜZEL

Erdem ADIGÜZEL

9. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Arçelik’te Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Osman KİPOĞLU

Osman KİPOĞLU

10.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

Mustafa Serdar TÜTEK

Mustafa Serdar TÜTEK

10.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Sanayide Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Model Fabrika

Levent YAZICI

Levent YAZICI

10. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: MEB Enerji Yönetimi Çalışmaları

Zaruhi GHARAGYOZYAN

Zaruhi GHARAGYOZYAN

10. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliği Uygulamalarında Başarılı Uygulamalar

BERKAN BAYRAM

BERKAN BAYRAM

2.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Ulaşımın Geleceği

Ahmet SEFEROĞLU

Ahmet SEFEROĞLU 

10. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Organize Sanayi Bölgeleri, endüstriyel tesisler ve enerji kooperatiflerinde; enerji verimliliği projeleri,
enerji verimliliğine dayanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri uygulamaları

Gökmen YILMAZ

Gökmen YILMAZ

11.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Güneş Enerjisi ve Fosil Yakıtlı Sistemlerin Hibrit Enerji
Üretiminde Değerlendirilmesi

Sedat AKAR

Sedat AKAR

11.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Bitkisel ve Hayvansal Atıklar ile Kojenerasyon
Uygulamalar

Ömer Harun ÖRGE

Ömer Harun ÖRGE

11. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Jeotermal Enerji Kaynakların Yüksel Verimli
Kojenerasyon Uygulaması Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Tanzer KANTIK

Tanzer KANTIK

12. OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Bisiklet ve Sivil Toplum

Aynur ACAR

Aynur ACAR

3.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliğinde Pencere Ve Kapı’nın Önemi

Cihan KARAMIK

Cihan KARAMIK

4.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerjimizi Nasıl Yönetelim

Çağdaş KORKMAZ

Çağdaş KORKMAZ

6.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Binalarda Enerji Performansı Kapsamında Doğru Ürün
Kullanımı ve ETICS Yaklaşımı

Fatih SALTABAŞ

Fatih SALTABAŞ

3.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Enerji Verimliliği
Vizyonu

Hacer İLHAN YİĞİT

Hacer İLHAN YİĞİT

11.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Biyokütle (Yakma Esaslı) Yakıtlar ile Kojenerasyon
Sistemleri

İrfan ÇELİMLİ

İrfan ÇELİMLİ 

8.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Tad-Test Ayar Dengelemenin Önemi

Meriç SAPÇI

Meriç SAPÇI

8.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Tasarım Sürecinde Enerji Verimliliği Hedefleri ve Erişilen
Sonuçlar

Nusret ALKAN

Nusret ALKAN

7.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Doğalgazın Endüstriyel Tesislerde ve Konutlarda Verimli
Kullanımı

Serhat ENYÜCE

Serhat ENYÜCE

9.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Döngüsel Ekonomiye Geçiş: Tedarik Zincirinde Enerji
Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Taner YÖNET

Taner YÖNET

8.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Binalarda Bilgi Modellemesinin Enerji Verimliliğine Etkisi

Yusuf KAYA

Yusuf KAYA

9.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi

Emrullah ERUSLU

Emrullah ERUSLU 

8.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Binalarda Enerji Verimliliğinde Isı Yalıtımını Önemi

Oytun ALICI

Oytun ALICI

1.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Dağıtım Şirketleri Kullanımında Bir Kaynak Olarak Enerji
Verimliliği ve Talep Tarafı Katılımı

Mehmet Bilgehan ÇEBER

Mehmet Bilgehan ÇEBER

1.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Enerji Santrallerinde Verimliliğin ve Emre Amadeliğin
Optimizasyonu için Akıllı Çözümler

Hayrettin BEYHAN

Hayrettin BEYHAN

2.OTURUM KONUŞMACISI

Sunum Konusu: Ulaştırma Faaliyetlerinde Enerji Verimliliği