KONUŞMACILAR

Çağdaş KORKMAZ

Biyografi: Biyografiyi Görmek İçin Tıklayınız
Sunum: Binalarda Enerji Performansı Kapsamında Doğru Ürün
Kullanımı ve ETICS Yaklaşımı
Çağdaş KORKMAZ